2018-11-26 12:59:00

Közgyűlési meghívó

A ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszáma: 01-02-054467; adószáma: 26149253-2-42) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:    2018. december 12., szerda, 11:00 óra
A közgyűlés helye:            1146 Budapest, Hungária körút 140-144.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1.        Döntés a Felügyelőbizottság egy tagjának visszahívásáról.
2.        Döntés a Felügyelőbizottság egy új tagjának megválasztásáról.
3.        Döntés a Szövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról.
4.        Döntés a Szövetkezet jegyzett tőkéjének elfogadásáról.
5.        Döntés az Alapszabály III. fejezet 10.1. pontjának kiegészítéséről akként, hogy a tagsági jogviszony a Szövetkezet által felmondásra kerülhessen abban az esetben, ha a tag a szövetkezet működésében, illetve külső szolgáltatás keretében legalább hat hónapon keresztül személyes közreműködést nem vállalt.
6.        Döntés a Szövetkezet módosított alapszabályának elfogadásáról.

A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2018. december 17. napján, hétfőn 11:00 órakor a 1146 Budapest, Hungária körút 140-144. szám alatt változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Jelen meghívót Szövetkezetünk székhelyén található ügyfélszolgálatán közzéteszi.

Budapest, 2018. november 26.

 

a ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága