Munkavállalás

plusz1_small.jpg

Belépésnél az alábbiak fontosak:

Szövetkezetünk igazgatósága sem polgári jogi (kártérítési), sem pedig büntetőjogi felelősséget nem vállal a valóságnak nem megfelelő nyugdíjas státusz igazolásáért.

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja akkor lehet a nyugdíjas, ha öregségi nyugdíjban részesül, vagy az a nő, aki 40 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, vagy olyan személy, aki átmeneti bányászjáradékban részesül, és rendelkezik nyugdíjfolyósítási törzsszámmal.

A tagsági díj 990 Ft.
A ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Alapszabálya alapján a Közgyűlés által maghatározott vagyoni hozzájárulási kötelezettség /Tagdíj/ 990 Ft, azaz kilencszázkilencven forint, melyet a Tag hozzájárulása alapján a ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az első alkalommal kifizetett díjazásból vonja le.

Ezt a részjegyet Szövetkezetünk kilépéskor, vagy a törlést követő személyes elszámolás során visszafizeti. Szövetkezetünkbe történő belépéssel – a részjegy levonását követően - a tagsági viszony megszűnéséig, a tagnak lehetősége van munkát vállalni.

A munkavégzés alapján tagsági és eseti megállapodást kell kötni amivel megbízási jogviszony jön létre

A pénzintézeti átutalások a ledolgozott hónapot követő hónap 10-ig, ha ez hétvégére esik, akkor az azt megelőző munkanapon történnek.

A jövedelme kifizetése pénzintézet részére történő átutalással történhet.Szövetkezetünk hiányos, vagy helytelen adatszolgáltatás esetén az átutalást nem tudja teljesíteni. Átutalásról tájékoztatást a megjelölt fizetési nap előtti munkanapon tudunk adni. A hibás adatok miatt visszaküldött jövedelmeket egy későbbi utalással teljesítjük.  Amennyiben bankszámlaszámmal nem rendelkezik, jövedelmét postai úton rendezzük. A postai feladás költsége a fizetéséből kerül levonásra.

Szövetkezetünk az adott évi keresetről, illetve költségtérítés szerint a következő év január 31-ig adóigazolást küld, mely alapján (egyéb jövedelmeit is figyelembe véve) önállóan köteles vagy személyi jövedelemadó bevallást elkészíteni.