Fogalomtár

közérdekű nyugdíjas szövetkezet (rövidítve:KNYSZ) Magyarországon a 2017. évi LXXXIX. törvénnyel bevezetett új szövetkezeti forma. A törvény 2017. július 1-jén lépett hatályba.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) célja, hogy a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet célja továbbá, hogy a következő generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön. 

22-06 óra között teljesített munkavégzés.

A kiválasztás egyik eleme, melyben felmérik a munkára jelentkező pozíció utáni érdeklődését, ambícióit, személyiségét.

Az a folyamat, melynek során a nyugdíjas szövetkezet eldönti, hogy a nyugdíjas alkalmas vagy sem az előzetes kritériumok alapján a megjelölt feladatra.

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja akkor lehet a nyugdíjas, ha öregségi nyugdíjban részesül, vagy az a nő, aki 40 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, vagy olyan személy, aki átmeneti bányászjáradékban részesül, és rendelkezik nyugdíjfolyósítási törzsszámmal és teljesíti a vagyoni hozzájárulási kötelezettségét, megfizeti a tagdíjat.

Személyi adatainkat, ismereteinket és tudásunkat, tapasztalatunkat magába foglaló dokumentum, melyet az adott pozícióra történő jelentkezéskor a nyugdíjas szövetkezetnek eljuttat a nyugdíjas

Olyan dokumentum, amely egy korábbi munkaadótól kérhető, amelyben röviden jellemzik az elvégzett munkát, a hozzáállást, a munkához kapcsolódó egyéb dolgokat.